I will not serve!

Ode aan diegenen die 'Neen' durven te zeggen

De Ode aan de deserteur bestaat uit acht bewegingen en is gebaseerd op volgende teksten:

  • I will not serve (uit: James Joyce, A portrait of the artist as a young man, 1916);
  • Non serviam (Boek Jeremia, II, 20, 626 BC)
  • Sag Nein! (uit: Wolfgang Borchert, Dann gibt es nur eins, 1947, en Kurt Tucholsky, Drei Minuten Gehör, 1922)
  • Aan een moeder (uit: Paul van Ostaijen – Aan een moeder/ Haar zoon viel op het slagveld, Het Sinjaal, 1918)
  • Ne servir plus (uit: Etienne de la Boétie, Discours de la Servitude volontaire, 1574)
  • Il disertore (volkslied uit circa 1840 – auteur en componist onbekend)
  • Polla ta deina (Sophocles, Antigone, 442 BC)
  • Down by the Riverside (traditionele gospelsong en daarna anti-oorlogslied tijdens WO I, WO II en vooral tijdens de protesten tegen de Korea- en Vietnamoorlogen).

Frederic Rzewski about 'to the deserters' from Brussels Brecht-Eislerkoor on Vimeo.

Componist Frederic Rzewski schreef een cantate voor groot vierstemmig koor in acht bewegingen. Vertrekpunt was de werktitel ‚Ode aan de deserteur’. De componist koos verschillende historische tekstfragmenten in zeven talen die bij het thema desertie en oproep tot oorlogsweigering aansluiten. De acht bewegingen zijn :
I will not serve (Engels) : op een beroemd citaat van James Joyce uit Portrait of the artist as a young man (1916). Ik zaI niet langer dienen waarin ik niet geloof, of het zich nu mijn thuis, mijn vaderland of mijn kerk noemt …
Non serviam (Latijn) : historisch belangrijk bijbels citaat van Jeremiah, omdat het de oudste tekst is waarin de formule „ik zal niet dienen” bewaard is gebleven (626 BC)
Sag Nein (Duits) : op gedichtfragmenten van Wolfgang Borchert (Dann gibt es nur eins!, 1947) en Kurt Tucholsky (Drei Minuten Gehör!, onder zijn pseudoniem Theobald Tiger, 1922). Zeg nee, geef geen gehoor als je gemobiliseerd wordt en luister niet naar die potentaten !
Aan een Moeder (Nederlands) : fragment uit een gedicht van Paul van Ostaijen uit de bundel Het Sienjaal (1918). We hebben de jongens bedrogen die zogezegd voor de democratie de oorlog ingejaagd werden.
Ne servir plus (Frans, 1549) uit Discours de la Servitude Volontaire van de 19-jarige Etienne de la Boétie. Als we stoppen met de oorlogsstokers te dienen, vallen die als vanzelf van hun sokkel.
Povero Disertore (Italiaans) : gebaseerd op een oud Italiaans volkslied (ca 1840). Ik deserteerde in het bos en wil nooit meer terug naar het leger …
Polla ta deina (oud-Grieks) : het beroemde eerste koorvers uit het toneelstuk Antigone van Sofocles (442 BC). Antigone treurt om de terechtstelling van haar broer Polyneikes wegens desertie en weigert het bevel van de koning uit te voeren.
Down by the Riverside (Engels) : als finale van de Ode dit oud Amerikaans slavenlied van voor 1860, dat later in de Eerste Wereldoorlog en vooral tijdens de Vietnamoorlog een anti-oorlogslied werd. Ik ga mijn wapens afleggen bij de rivier !
Het Brussels Brecht-Eislerkoor is opdrachtgever voor de compositie. Frederic Rzewski staat de auteursrechten voor opvoeringen in het kader van WaanVlucht! af. Koren zijn dus vrij om de compositie te brengen als ze verwijzen naar het gezamenlijk project. De componist zal de volledige partituur vrij op internet ter beschikking stellen. 


meer achtergrond en algemene informatie op www.desertie.be