Persreviews


Lieve Franssen en anderen op Cobra tv
Dirk Tuypens in Solidair

Michael Bellon in Agenda

Le Vif Express

Ivan Hewitt in 'The Telegraph' on Ode to The Deserter

Ruud Gielens in gesprek met Chantal Pattyn in Pompidou

PERSCONTACT: brusselsbrechteislerkoor@gmail.com
telefonisch op 0499 147 446 (Lieve Franssen, artistieke coördinatie) of 0497 93 47 16 (Ruth Flikschuh, zakelijke coördinatie)

achtergrond en algemene informatie op www.desertie.be

Persbericht van 16.09.2014

Ode aan diegenen die 'Neen' durven te zeggen

Voor de herdenking van de Groote Oorlog worden ironisch genoeg opnieuw de grote kanonnen ingezet en de vaandels ontrold: wandel- en fietspaden slingeren zich door vroegere slagvelden. Dank zij documentaires en soaps kunnen de mensen zich vrij precies het leven in de loopgraven voorstellen en een traan plengen over de offermoed en ellende van “onze jongens”, “our boys”, “unsere tapfere Soldaten”,… Lekker griezelen als in een recreatiepark tegen een achtergrond van kanonnengebulder. En nu Latijnse citaten in de mode zijn, declameert hier en daar wel iemand Horatius’ vers: “Dulce et decorum est pro patria mori” of hoe zoet het is voor het Vaderland te sterven. En ook voor god, natuurlijk.

Dienstweigering en desertie als vredesstrategie

Het Brussels Brecht-Eislerkoor zong vroeger al “oorlog komt niet uit de lucht gevallen”. Ook de Groote Oorlog niet. Eind 19de, begin 20ste eeuw broedden de grote monarchieën plannen uit om wingewesten, afzetgebieden voor hun industriële producten of om het overwicht op zee te veroveren. De toenmalige heersers zagen in een vaderlandse oorlog een middel om de sociale eisen van hun arbeidersbevolking binnen de perken te houden. Binnen de arbeidersbeweging die uitermate pacifistisch was, werden tijdens internationale vredesconferenties weliswaar tactieken bedacht om de oorlog een halt toe te roepen onder het motto “Oorlog aan de Oorlog”. Mocht de oorlog uitbreken zouden de proletariërs aller landen algemene stakingen houden om zo de mobilisatie onmogelijk te maken. En na het “incident” van Sarajevo werden in de grote steden van Europa inderdaad massale betogingen gehouden. Maar toen de propagandamachine overal op volle toeren begon te draaien, volgden de meeste mensen de oproep om hun vaderland te verdedigen. Duitsland zag zich bedreigd door de Russen, de Russen door het pangermanisme, Frankrijk dan weer door de “Hunnen” die Elzas-Lotharingen hadden afgepakt, enz. Zo trokken de mannen - al zingend - ten strijde alsof ze op scoutskamp gingen, terwijl de parlementsleden de oorlogskredieten goedkeurden en de klassenstrijd “voor eventjes” werd opgeschort in het teken van een HeiligVerbond-AllianceSacrée-Burgfrieden-IndustrialTruce.
Maar er waren ook mensen die niet meededen aan de oorlog. Oorlogsweigeraars, gewetensbezwaarden, deserteurs. Met Waanvlucht wil het Brussels Brecht-Eislerkoor samen met zes andere koren een loflied aanheffen op die oorlogstegenstanders. Deserteurs zijn van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal zijn er mensen geweest die oorlog waanzinnig vonden en er zich aan onttrokken om diverse redenen. Soms heel individuele redenen, soms heldhaftige, soms politiek gemotiveerde, maar altijd existentieel: als individu dat zelf moet beslissen.
Met dit concept ging het Brussels Brecht-Eislerkoor aankloppen bij de internationaal gerenommeerde componist Frederic Rzweski (Westfield, USA, 13 april 1938) die bereid werd gevonden een Ode aan de deserteur op muziek te zetten. Bij het grote publiek is Rzewski vooral bekend om zijn pianovariaties op het Chileense strijdlied El Pueblo Unido Jamàs Sera Vencido waarin hij een tonaal thema bewerkt met technieken als serialisme en minimalisme. In 2013 componeerde hij voor de tweede ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd (piano) ook het verplicht werk Dream. Bij strijdkoren zijn dan weer straatcanons als Stop the war (1995) en NoMoreWar (2005) populair.
Deze “pièce de résistance” kadert in een ruimere context. In samenwerking met het Brusselse Kaaitheater wordt een muziek-theaterstuk deels op locatie voorgesteld. Onder regie van Ruud Gielens brengen acteurs monologen met historische en actuele teksten over desertie vandaag, vroeger, hier en elders omkaderd door zes verschillende koren uit heel België. De Ode aan de Deserteur wordt als apotheose in het theater zelf gezongen door de ruim 160 leden van de verschillende koren uit heel België en enkele solisten. Voor de instrumentale begeleiding zorgen de percussionisten van Triatu.

PERSCONTACT: brusselsbrechteislerkoor@gmail.com
telefonisch op 0499 147 446 (Lieve Franssen, artistieke coördinatie) of 0497 93 47 16 (Ruth Flikschuh, zakelijke coördinatie)

achtergrond en algemene informatie op www.desertie.be

Dit project komt tot stand dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / VisitBrussels, De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Overheid, Minister voor Brusselse Aangelegenheden.
coproductie: Kaaitheater | i.s.m. vrede vzw |